Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

HOE KAN IK VOOR DE TERUGKEER VAN KHILAFAH WERKEN?

1. 5 Dingen die je kan doen in de da’awa voor Khilafah

1. Vermeerder jouw kennis over  Islam en de Khilafah

Natuurlijk begint het doen van da’awa eerst met kennis en deze campagne is een uitstekend beginpunt voor je. Bezoek de lezingen van de campagne en schaf boeken en ander leesmateriaal aan die daar verkrijgbaar zijn. Ook is het één en ander online te vinden. Het worden van een dawadrager vereist natuurlijk een intensieve studie om de islamitische ideeën te onderscheiden van de niet-islamitische ideeën. Ben je geïnteresseerd in nog meer literatuur en verdieping? Neem dan contact met ons op via de contactpagina, wij kunnen je helpen via lezingen, verwijzingen of studiecirkels om jezelf te verdiepen en je klaar te stomen.

2. Leer om da’awa te doen
Da’awa is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Hoe overtuig je nu een persoon op de beste manier? Wat voor aglaaq zal ik moeten tonen en hoe kan ik op een goede manier moslims of niet-moslims van de islamitische ideeën overtuigen? Wat voor methode zal ik moeten bewandelen om de da’awa te dragen? Dit zijn vragen die vast ook wel eens door je hoofd zijn gegaan. Natuurlijk kun je het één en ander in je eigen omgeving vinden, maar wij kunnen je ook in dit proces helpen. Wil je ook graag meer verdiepen in de da’awa? Neem dan contact met ons op, wij zullen je hierin helpen.

3. Nodig jouw directe kennissen, familie en vrienden uit
De da’awa begint altijd als eerst bij je naasten. Nodig ze uit om ook aan de campagne deel te nemen door bijvoorbeeld de lezingen te bezoeken, of deel met hen de kennis die je over de Khilafah hebt opgedaan.

4. Verspreid de da’awa op Internet
Tegenwoordig kunnen we met een druk op een knop in een korte tijd de da’awa over de hele wereld en aan duizenden personen verspreiden. Het Internet is natuurlijk ook het speelterrein van de da’awadrager waarin je het concept van Khilafah kunt verspreiden. Probeer zoveel mogelijk de artikelen en campagnebanners op bijvoorbeeld Facebook of Twitter te delen, zodat je een publieke opinie in het voordeel van de Khilafah zal realiseren.

5. Organiseer een lezing of studiegroep
Wil je de da’awa naar jouw regio brengen? Neem dan contact met ons op. Er zijn meerdere sprekers van de campagne beschikbaar om lezingen te geven of studiegroepen te begeleiden.

2. Wat was de methode van de Profeet (saw) om de Khilafah op te richten?

Allah (swt) heeft over onze nobele Profeet (saw) gezegd:

Jullie metgezel (de profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid. En hij spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Heilige Koran 53: 2-4)

De handelingen en uitspraken van onze Profeet (saw) zijn Openbaring van Allah (swt) en daarom dienen wij hem (saw) in al onze handelingen te volgen. Dit geldt natuurlijk ook voor het oprichten van iets groots zoals de Khilafah staat. Ook vanwege het feit dat de Profeet (saw) zelf de Khilafah in Medina had opgericht. Wanneer we zijn biografie bestuderen zien we een specifiek stappenplan die hij nadrukkelijk volgde en welke wij ook dienen na te volgen in het werken voor Khilafah:

1. De fase van cultivering
Deze fase vond aan het begin van zijn (saw) da’awa plaats. Hij droeg de da’awa uit aan zijn naasten en gaf in het geheim les in een huis genaamd Dar al Arqam. Hier cultiveerde hij de Sahaba’s met de cultuur van Islam, en gaf hij hen de kennis en mentaliteit die zij nodig hadden om uiteindelijk met veel kracht en overtuiging de da’awa uit te dragen. Het doel van deze fase was dus om een sterke groep te creëren die samen met hem (saw) de da’awa zou gaan dragen.

2. De fase van interactie
Deze fase begon op het moment dat de Profeet (saw) met zijn metgezellen de da’awa niet meer in het geheim, maar openlijk begonnen te verkondigen. Dit was een zware fase waarin ze veel weerstand van de Qoeraisj kregen, tot aan bespotting, marteling en boycot toe. In deze fase nodigde de Profeet (saw) de mensen openlijk uit tot Islam en bespotte en weerlegde hij de valse ideeën en gebruiken van de Qoeraisj. Het doel van deze fase was om een publieke opinie in het voordeel van Islam te realiseren.

3. Het oprichten van de Khilafah middels materiële steun van een krachtige stam
In deze fase ging de Profeet (saw) meer dan 15 stammen langs waarin hij hun leiders vroeg om in hem te geloven en zijn Boodschap te beschermen met hun levens. Hoewel veel stammen hem (saw) niet accepteerden, blijf hij toch volharden om deze bescherming te zoeken. Uiteindelijk waren de Auws en Ghazradj bereid om hem bescherming te geven, waardoor deze twee stammen de Ansaar (Helpers) genoemd zouden worden. Vervolgens emigreerde de Profeet (saw) tezamen met zijn metgezellen naar Medina waar hij onder bescherming van de Ansaar als zijn militaire steun de staat oprichtte.

Dit is het drie-stappenplan van de Profeet (saw) geweest en dit zijn de stappen die de groep die de da’awa draagt om Khilafah op te richten zou moeten volgen, simpelweg omdat de Profeet (saw) het beste voorbeeld is en de enige in de geschiedenis van islam is die ons in het oprichten van deze staat is voorgegaan.

3. Wat is da’awa?                                                                       

Het Arabische woord da’awa is een vervoeging van de Arabische stam daal – ‘ayn – wauw, wat letterlijk “oproepen tot”, “bijeen roepen” en”uitnodigen tot” betekent. Specifiek gerelateerd aan Islam betekent dit dat men anderen oproept en uitnodigt naar Islam. Het is tevens een handeling van neiging en aanmoediging. Wanneer men dus da’awa doet, laat men iemand neigen tot Islam en wordt er interesse gewekt voor Islam. Dit wordt overgebracht door woorden en daden.

Allah (swt) zegt:

“En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht en die zegt: ‘Voorwaar ik behoor tot de moslims’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Foessilat 41, vers 33)

Het is de taak die de Profeten (as) verrichtten. Allah (swt) zegt:

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) ‘Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taghoet[1]’.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nahl 16, vers 36).

De Profeet Mohammed (saw) droeg dus deze verantwoordelijkheid van da’awa tot Islam in zowel woord als daad. Allah (swt) zegt:

“O, Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah, met Zijn toestemming, en als een verlichtende lamp.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, vers 45 – 46)

Hij heeft zich zijn hele leven ingezet en uitte de volgende woorden tijdens zijn afscheidsbedevaart: “…wees mijn getuige Allah, dat ik Uw boodschap heb verkondigd.” (Boechari).

Deze taak voor het verrichten van da’awa is na de dood van de Profeet (saw) een plicht die op de schouders rust van zijn Oemma. Het nakomen hiervan is een onderdeel van aanbidding waarbij de moslim de tevredenheid van Allah (swt) zoekt. Een van de eerste verzen welke geopenbaard werd, was:

“Sta op en waarschuw!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Moeddaththir 74, vers 2)

De Profeet (saw) verspreidde de da’awa samen met zijn metgezellen in Mekka. Daarna werd deze boodschap verder verspreid in Yathrib (Madinah) waarna deze door de Khilafah werd verspreid naar de gehele wereld. Allah (swt) zegt:

“Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij u hebben geopenbaard, opdat gij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht moogt brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ibrahiem 14, vers 1)

De da’awa van Islam is derhalve een integraal onderdeel van het buitenlandbeleid van de Khilafah waardoor de da’awa heden ten dage ook gericht dient te zijn op de terugkeer van de Khilafah die Islam geheel ten uitvoer brengt en de mensen doet neigen naar Islam en weghoudt van de ongehoorzaaamheid aan Allah.

4. Misconcepties in het werken voor Khilafah                                          

Moeten we werken voor een Khilafah in Nederland?

Werken voor het hervatten van de Islamitische manier van leven door de ten uitvoer brenging van de Khilafah is gericht op de Islamitische wereld. Dit is de meest natuurlijke regio voor haar vestiging gezien de historie, de taal en het is een onderdeel  van haar erfenis. Het werk buiten deze gebieden en met name in het Westen is gericht op het creëren van publieke opinie voor de Khilafah, het creëren van een bodem voor politieke Islam door het ontrafelen van de plotten tegen Islam en het beschermen van de identiteit van de moslims.

Kunnen we Khilafah oprichten via democratie?

De aankomende Khilafah is zoals voorspeld door de Profeet (saw) gebaseerd op de methode van Profeetschap. Het democratische systeem verschilt fundamenteel met Islam gezien zij onder meer gestoeld is op demos: het volk, kratos: regeert,  wat betekent dat zij de soevereiniteit schenkt aan de mens terwijl in Islam deze enkel en alleen aan Allah toebehoort. Hij is Al Haakim (de Wetgever).

Wil je meer weten over Islam en democratie? Lees dan het volgende boek door:  Het Goddelijk oordeel betreffende de deelname van moslims aan het politieke leven in het Westen (link)

Kan ik alleen werken voor Khilafah?

Het werken voor Khilafah dient in groepsverband te gebeuren. De Profeet (saw) heeft in Mekka samen met de Sahaaba gewerkt voor de oprichting van de Islamitische Staat in Madinah, Allah (swt) zegt:

‘’En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen’’. (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ali-Imraan 3, vers 104)

Deze groep dient tot Islam op te roepen. Allah gebruikt in het vers het woord ‘chair’ (het goede, ofwel Islam) hiervoor en deze groep mag dus niet gebaseerd zijn op democratie, socialisme, kapitalisme, nationalisme etc. Zij dient op te roepen tot de vitale kwestie wat heden ten dage de hervatting van de Islamitische manier van leven, onder de Khilafah is.

5. Hoe kan ik mijn kennis vermeerderen over Khilafah?                                        

Om te kunnen werken voor Khilafah is zoals bij iedere handeling in Islam de vereiste kennis nodig.  Men dient dus allereerst te weten wat het Goddelijk Oordeel (Hukm Sjar’i)  met betrekking tot Khilafah is. Hizb ut Tahrir werkt met en voor de Oemma en  organiseert  in heel Nederland diverse activiteiten om de moslims meer duidelijkheid te verschaffen over de Khilafah. Zo kan men een kijkje nemen op de officiële website van Hizb ut Tahrir Nederland: www.hizb.nl waar men meer te weten komt over de activiteiten van Hizb ut Tahrir, haar werk wereldwijd en diverse literatuur die zij aanbiedt zoals het boek: ‘De methode ter verandering van Hizb ut Tahrir’.

Om meer te weten te komen over het economisch, sociaal, regeer-en strafrechtelijk systeem van Islam en de staatinrichting van de Khilafah verwijzen wij u door naar de website  Khilafah.nl (link).

Houdt onze campagnesite in de gaten voor de nieuwste updates en activiteiten, die zullen plaatsvinden, waar u meer te weten zult komen over de Khilafah.