Opbouw van de Khilafahstaat

Departementenvan de Khilafahstaat

Hierin wordt uiteen gezet hoe de Khilafahstaat er praktisch uit zal zien, een gedetaileerd, praktisch en op korte termijn implementeerbaar alternatief! Lees...>>

Khilafah FAQ

De

Grondwet

De ontwerp grondwet voor de toekomstige Khilafahstaat.
Te lezen in het Nederlands en Arabisch met tevens een uitleg en beargumentatie.

Lees verder...

De

Islamitische

Staat

Een boek waarin volgens de Sierah en Tarieh (geschiedenis) het beloop van de Islamitische Staat uit een wordt gezet.

Lees verder...

De

Fondsen

in de

Khilafah Staat

Hierin wordt uit een gezet wat de fondsen zijn van de Khilafah Staat volgens de Koran en Soenna.

Lees verder...

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland