Buitenlandse Zaken

Artikel 73 Het Departement van Buitenlandse Zaken dirigeert al het buitenlands beleid met betrekking tot de relaties van de Staat met andere staten, ongeacht of dit relaties zijn van politieke aard, economisch, industrieel, landbouw, handel, internationale communicatie, et cetera.

Afdrukken