Het Sociaal Systeem

Artikel 112 De voornaamste rol van de vrouw is die van moeder en vrouw. Zij is een eer die beschermd moet worden.

Artikel 113 Mannen en vrouwen moeten normaalgesproken gescheiden van elkaar zijn. Zij moeten elkaar niet ontmoeten behalve voor hetgeen de sjar'a toestaat, zoals het ontmoeten omwille van handel of de bedevaart (Hadj).

Artikel 114 Vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten als mannen, behalve deze welke gespecificeerd zijn bij de sjar'ai bewijzen die voor hem of haar zijn. Zo heeft zij het recht om te handelen, landbouw te bedrijven en om in industrie actief te zijn; het recht om deel te nemen in contracten en transacties; het recht op bezit; het recht om haar investering zelf te beheren (of bij anderen); en het recht om al de zaken van het leven naar eigen inzicht organiseren.

Artikel 115 Een vrouw kan deelnemen aan de verkiezingen en bay'a geven aan de Khalifah, en zij kan stemmen, en zij kan ook een lid zijn van de Madjlis al Oemma, en zij kan kan worden aangesteld als een ambtenaar van de Staat in een positie die niet met regeren van doen heeft.

Artikel 116 Het is vrouwen niet toegestaan om posities van regeren te bekleden, zodat de vrouw niet de positie van Khalifah, moe'awin, wali of aamil kan bekleden. Evenmin mag zij enige handelingen van regeren uitvoeren. Het is haar niet toegestaan om een hogerechter te zijn, of een rechter in het Hof voor Onrechtvaardige Handelingen, of Amir van Djihad.

Artikel 117 Vrouwen leven een publiek en een privaat leven. Binnen hun publieke leven is het toegestaan om met andere vrouwen te leven, met maharam mannen (mannen die hen verboden zijn om mee te trouwen) en mannen van buiten (waarmee zij kan trouwen) onder de voorwaarde dat niets van het vrouwelijke lichaam wordt onthuld, behalve haar gezicht en handen, en dat haar kleding niets onthuld noch haar charmes openbaart. Binnen het private leven is het alleen toegestaan met vrouwen of haar maharam mannen te zijn. Het is niet toegestaan voor haar om samen te leven met mannen van buitenaf. In beide zaken moet zij zich houden aan de regels van sjar'a.

Artikel 118 Voor vrouwen is het verboden om zich in afzondering (khoelwah) te bevinden met mannen waarmee zij kan trouwen. Het is hen ook verboden om hun charmes te tonen of om een deel van het lichaam te tonen in het bijzijn van mannen van buitenaf.

Artikel 119 Mannen en vrouwen mogen geen werk doen dat leidt tot gevaar van de moraal en dat samenleving corrumpeert.

Artikel 120 Het echtelijke leven is rust en gezelschap. De verantwoordelijkheid van de man tegenover zijn vrouw is het zorgen voor en niet het heersen over. Zij is verplicht haar echtgenoot te gehoorzamen en hij is verplicht de kosten voor haar levensonderhoud te dragen, volgens dezelfde standaard van leven.

Artikel 121 Het getrouwde koppel moet elkaar volledig steunen in het verrichten van de huishoudelijke taken, met de echtgenoot die de handelingen onderneemt die normaal gesproken buiten het huis plaatsvinden, en de echtgenote die de handelingen onderneemt die normaal gesproken binnen het huis plaatsvinden, zo goed zij kan. De echtgenoot moet hulp in het huishouden beschikbaar stellen als er huishoudelijke taken zijn die zij niet aankan.

Artikel 122 De zorg voor de kinderen is zowel een recht als een verplichting voor de moeder, of ze nu moslim is of niet, zolang het kind deze verzorging nodig heeft. Wanneer kinderen, meisjes of jongens, deze zorg niet meer nodig hebben, kunnen zijzelf kiezen bij welke ouder zij het liefst willen wonen, of het kind nu jongen of meisje is. Als één van de ouders moslim is, is er geen keus voor het kind en zal hij of zij bij de moslim ouder moeten wonen.

Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland