Binnenlandse Veiligheid

Artikel 70 Het departement van Binnenlandse Veiligheid houdt toezicht op alles gerelateerd aan veiligheid. Het bewaart de veiligheid in het land door middel van politie als middel om de veiligheid te bewaren. Het leger wordt hiervoor niet gebruikt, enkel in opdracht van de Khalifah. En de verantwoordelijke voor dit departement wordt directeur voor Binnnlandse Veiligheid genoemd. Dit departement voor Binnenlandse Veiligheid heeft afdelingen in iedere wilaya, die administraties van Binnenlandse Veiligheid worden genoemd. De verantwoordelijke voor deze administraties wordt Sahib oesj Sjoerta (korpschef) genoemd.

Artikel 71 Er zijn twee soorten politie: de militaire politie, zij valt onder de verantwoordelijkheid van de aanvoerder van jihad Amier Aljihad en tevens onder het departement van oorlog, en de politie die de rechtbanken ondersteunt om de openbare orde te handhaven, zij valt onder de verantwoordelijkheid van het departement van de binnenlandse veiligheid. Beide soorten politie krijgen een speciale opleiding en speciale cultuur die hun in staat stelt om hun taken voortreffelijk en correct uit te voeren.

Artikel 72 De grootste bedreiging voor de binnenlandse veiligheid waar het departement van de binnenlandse veiligheid over gaat is: afvalligheid, onrecht, struikroverij, het bestelen van mensen, en het plegen van misdaden tegen de mensen en tegen hun eer , en het omgaan met vermeende spionnen die voor de koeffar met wie de moslims in staat van oorlog zijn spioneren.

Afdrukken PDF

Khilafah.nlĀ - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland