Het Systeem van Regeren

Artikel 16 Het systeem van regeren van de Staat is unitair en niet federaal.

Artikel 17 De regering is gecentraliseerd en de administratie is gedecentraliseerd.

Artikel 18 De regerenden zijn: de Khalifah, de Moe'awin at Tafwiedh, de Wali en de 'Aamil. Alle anderen worden niet beschouwd als regerenden, zij zijn werknemers.

Artikel 19 Niemand mag deelnemen in regeren, of zaken die hiermee in relatie staan, behalve een man die vrij is (geen slaaf) , volwassen, van gezond verstand, betrouwbaar ('adl) en bekwaam; en hij moet moslim zijn.

Artikel 20 Het ter verantwoording roepen van de heersers vanwege hun handelingen is zowel een recht voor de moslims als een fard kifaya op hen. De niet-moslim onderdanen hebben recht op klagen in geval van onrechtvaardigheid van de heerser of de verkeerde toepassing van de Islamitische regels op hen.

Artikel 21 De moslims hebben het recht politieke partijen op te richten om de regerenden ter verantwoording te roepen of om posities van regeren te bemachtigen middels de Oemma, met als voorwaarde dat deze partijen zich baseren op de Islamitische 'aqieda en de door hen geadopteerde regels de Ahkam Sjari'a zijn. De oprichting van een dergelijke partij behoeft geen toestemming van de Staat. Alle partijen die zich niet baseren op Islam zijn verboden.

Artikel 22 De pilaren van het systeem van regeren zijn vier: 1. De soevereiniteit behoort de Sjar'a en niet het volk. 2. De autoriteit is bij de Oemma. 3. Het benoemen van een Khalifah is een verplichting voor alle moslims. 4. Alleen de Khalifah heeft het recht om de Goddelijke Oordelen, de grondwet en de diverse canons, te adopteren.

Artikel 23 Het Staatsbestel bestaat uit dertien apparaten: 1. Khalifah 2. Gedelegeerde assistenten (Moe'awin at Tafwiedh) 3. Uitvoerende assistenten (Moe'awin at Tanfiedh) 4. Gouverneurs (Al Woelaat) 5. Leider van Djihad (Al Amier oel Djihad) 6. Binnenlandse veiligheid (Al Amnoe ad Daagili) 7. Buitenlandse zaken (Al Gharidjiya) 8. Industrie (As Sinaa'a) 9. Justitie (Al Qadha) 10. Diensten (Masaalah an Nas) 11. Staatskas (Bayt al Mal) 12. Media (Al 'Ilaam) 13. Raad van Consultatie en Verantwoording (Madjlis al Oemma)

Afdrukken PDF

Khilafah.nlĀ - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland