Djihaad om Islam te dragen

De missie van de Islamitische oemmah in dit leven is om de Boodschap van Islam uit te dragen naar de gehele mensheid. De moslims moesten in contact komen met de wereld. De Islamitische Staat was dus verplicht deze taak die Islam had verordond uit te voeren om zo de Boodschap uit te dragen. Het was onvermijdelijk dat de staat andere landen zou veroveren en dit zou bereiken met groot succes. Deze veroveringen waren slechts de implementatie van een Islamitische verplichting welke het uitdragen van Islam naar de mensheid omvat op een manier die hun zou raken door haar regels te implementeren en haar concepten onder hen te verspreiden. Derhalve waren de Islamitische openingen niet ontworpen om uit te buiten en de mensen te kolonialiseren, noch waren ze om voordeel te halen uit de bronnen van de landen. Het enige doel was het uitdragen van de Boodschap van Islam om hen op die manier te redden van hun miserabele levens die ze leidden onder de corrupte regimes die over hen regeerden. De Islamitische Staat was gegrondvest op een erg sterke basis, een vestiging dat het zag groeien, uitbreiden, verspreiden en veroveren van andere landen. Het zaad van deze grondvesting was bestemd om een universele Staat te verdragen, niet een lokale, omdat haar ‘aqiedah een universele is. Het is een ‘aqiedah voor de mensheid en haar systeem is globaal, ontworpen, zoals het was, voor alle mensen. Derhalve was het enkel natuurlijk voor haar om te verspreiden en andere landen te bevrijden, de natuur van haar vestiging maakt dit onvermijdelijk. Er was de Boodschapper van Allah (saw) die de tweede Bai’a van ‘Aqabah afnam van de moslims die allen zwoeren te vechten naast zijn zijde zelfs als dit zou leiden tot het verlies van hun bezittingen en de dood van hun edelen. Ze zwoeren hem complete gehoorzaamheid in gemak en ongemak, de waarheid altijd te vertellen. In Allah’s dienst zouden ze de censuur van niemand vrezen en beloofden aan de Boodschapper van Allah (saw) te vechten tot de dood op de weg van het beschermen van de Islamitische da'wah en voor hun loyaliteit zou hun beloning het Paradijs zijn. Dit waren de kiemen van het leger van de Islamitische Staat die de Boodschap van Islam met zich mee droeg. Waarom was dit leger tot stand gekomen met al deze factoren? Wat was haar taak? Was het niet het dragen van de Boodschap van Islam? Was dat niet de enige reden waarvoor ze kwamen, hun eed afnamen en klaar waren om omwille hiervan te sterven? De Boodschapper van Allah (saw) had het plan van openingen reeds voor zijn dood ontworpen. Wanneer de Islamitische Staat was gegrondvest in het Arabisch Schiereiland, zond hij (saw) gezanten naar Chosroes en Caesar, wat deel uit maakte van zijn plan ontworpen om de Boodschap van Islam buiten het Schiereiland te verspreiden wat plaatsvond in de zevende jaar van de Hidjra. Hij (saw) zond ook gezanten naar andere koningen en prinsen hen uitnodigend tot Islam. Zijn plan was ook tot uiting gekomen door het lanceren van de razzia's van Moe’tah en Taboek en in de voorbereiding van het leger van Oesama. De Khoelafa die hem opvolgenden als hoofden van de Staat zetten zijn plan voort en voerden dit uit door eerst de landen te openen waar hij (saw) gezanten naar had gestuurd hen uitnodigend tot Islam. Andere openingen volgden al snel, weer altijd dezelfde methode en principe volgend. Dit is waarom de Islamitische Staat nooit selectief was in de landen die ze veroverde, ze maakte nooit een enkel verschil tussen de moslims wat betreft de moeilijkheid van hun taak. En alhoewel Egypte en haar bronnen relatief gemakkelijk waren te veroveren vergeleken met het harde klimaat van de Sahara van Noord-Afrika tezamen met haar armoede, namen deze moslims deze factoren nooit mee in overweging omdat hun ultieme doel het verspreiden van Islam was. Dit verreiste de bevrijding van elk land ongeacht haar armoede of rijkdom en ongeacht de weerstand door haar volken. Het dragen van Islam naar andere naties heeft niet de motivatie gebaseerd op rijkdom of armoede, noch zal de acceptatie of weigering van de mensen het uitdragen van de Boodschap blokkeren. Het hoofddoel is simpelweg het overdragen van Islam om het te vestigen als een intellectueel leiderschap van waaruit een manier van leven uit voortkomt. Deze Boodschap zou moeten worden gedragen naar de gehele mensheid in alle landen. De Koran heeft voor de moslims de redenen voor vechten en de verplichting van Djihaad uiteengezet, waarbij de nadruk werd gelegd dat het alleen op de weg van Islam moest zijn de Boodschap uitdragende naar de wereld. Deze verzen kwamen sterk en snel, de moslims bevelend te vechten op de weg van Islam. Allah (swt) zegt in Soerah al Anfaal: )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ( “En bevecht hen totdat er geen Fitna meer is en de Deen voor Allah alleen zal zijn” (VBK, soerah al Anfaal 8, vers 39) En Hij (swt) zegt in Soerah al Baqara: )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ( “En bestrijdt hen totdat er geen Fitna (meer) is en de godsdienst aan Allah (alleen) behoort. Maar als zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers.” (VBK soerah al Baqara 2, vers 193) Allah (swt) zegt in Soerah at Tauba: )قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( “Bevecht hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid (Islam) niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift (Joden en Christenen) is gegeven, totdat zij het beschermgeld (Djizya) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn.” (VBK soerah at Tauba 9, vers 29) Deze verzen, onder andere, hebben de moslims bevoelen om Djihaad te verrichten en gaven een indicatie van het doel achter de openingen aan de moslims. Het waren deze verzen die de moslims motiveerde om andere landen te bevrijden. Derhalve het dragen van de Boodschap van Islam was de basis waarop de Islamitische Staat tot stand gekomen was en voor wat het moslim leger voorbereid werd. Djihaad was verordend en dit was de methode gevolgd in het openen van andere landen. Het dragen van de Boodschap is wat de Islamitische Staat terug zou brengen naar de moslims.
Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland