De Dominantie van de Islamitische Staat over het Arabisch Schiereiland

De aanval op Taboek zorgde ervoor dat de Boodschapper van Allah (saw) zijn grenzen van de Staat veilig stelde, wat de vijanden ertoe leidde om de Staat serieus te nemen. Het zette ook een voorbeeld voor al zijn (saw) opvolgers om de Boodschap van Islam uit te dragen naar de buitenwereld. Zodra de Boodschapper van Allah (saw) terugkeerde van de aanval op Taboek kwam het hele zuiden van het Arabisch Schiereiland uit Jemen, Hadramaut en ‘Oman om Islam aan te nemen en hem (saw) trouw te zweren. Ze onderwierpen zich aan de wet en de autoriteit van de Islamitische Staat. In het negende jaar na de Hidjra gingen de delegaties enthousiast naar de Boodschapper van Allah (saw) om hun Islam aan hem te verklaren en dat van hun volk. Dit markeerde de totale dominantie van de Islamitische Staat over het Arabische Schiereiland. De enige interne dreiging die overbleef, waren de polytheïsten waar het voor toegestaan was om hun idolen te blijven aanbidden en de pelgrimstocht naar het Heilige Huis van Allah te maken dankzij de overeenkomst dat de Boodschapper van Allah (saw) met hen had gesloten. De overeenkomst stelt dat de mensen niet verboden wordt het Heilige Huis te bezoeken noch zou hen kwaad worden gedaan in de heilige maanden. Echter, het zou niet voor altijd kunnen blijven want hoe is het mogelijk dat het Heilige Huis gastheer zou zijn voor mensen met tegengestelde religies, de één de ander verachtend? Hoe zou het mogelijk zijn voor twee geloven die volledig in contrast staanm om samen te komen rond het Huis van Allah, als één van de religies leidde tot de vernietiging van de idolen van de ander? Bovendien zouden de aanhangers van de tegengestelde religies worden overgelaten aan hun eigen instrumenten terwijl de rest van de samenleving zich onderwierp aan de autoriteit van de Islamitische Staat en de eenheid van Allah (swt)? Polytheïsme was duidelijk een anachronisme geworden en een gevaar voor de eenheid van de samenleving en dus moest het worden uitgeroeid. Betreffende de polytheïsten openbaarde Allah (swt) soerah at Tauba aan de Boodschapper van Allah (saw) na de aanval op Taboek en op het moment dat de hadj geleid door Aboe Bakr onderweg was. De Boodschapper van Allah (saw) riep ‘Ali ibn Abi Talib en vroeg hem Aboe Bakr te vergezellen in Mekka, waar hij was bevolen om de mensen toe te spreken met de nieuwe openbaring. ‘Ali ging daarheen met de mensen. Toen stond hij voor de mensen samen met Aboe Hoerayra naast hem en reciteerde van de Koran: )بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( “Vrijheid van alle plichten (is verklaard) door Allah en Zijn Boodschapper naar degenen van de “Moesjrikoen”, waar jij een verbond mee hebt gesloten.” (VBK soerah at Tawba 9, vers 1) totdat hij op het punt kwam waar Allah (swt) zegt: )وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ( “En vecht collectief tegen de Moesjrikoen zoals ze jullie in het collectief bevechten. Maar weet dat Allah met de Al Moettaqoen is.” (VBK soerah at Tawba 9, vers 36) Toen ‘Ali klaar was met het reciteren van deze verzen pauzeerde hij voor een tijdje en daarna schreeuwde hij: “O volk, voorwaar geen ongelovige zal het paradijs betreden, geen polytheïst zal op pelgrimstocht gaan na dit jaar en niemand zal het Huis naakt omcirkelen. Hierna zal er geen convenant gesloten worden behalve voor degenen die een overeenkomst hebben met de Boodschapper van Allah (saw) voor een periode; hij dit hebben voor een specifieke periode.” ‘Ali verklaarde deze vier verordeningen en gaf de mensen daarna vier maanden om terug te keren naar hun thuisplaats. Nooit meer na dat jaar ging er een polytheïst op pelgrimstocht noch omcirkelde niemand het Heilige Huis in naakte staat. Het woord van Allah omvatte nu het gehele Arabische Schiereiland door het toedoen van de nieuw gevestigde Islamitische Staat, die gebaseerd was en bleef op de Islamitische ‘aqiedah zoals geopenbaard door de Schepper, Allah (swt). Met de openbaring van soerah Baraa (Tawba), de laatste soerah, was de vernietiging van het polytheïsme in het Arabisch Schiereiland en de vestiging van de Islamitische Staat compleet geworden. Alle gedachten in contrast met Islam waren vernietigd en alle autoriteiten anders dan de Islamitische Staat waren uitgewist. Het fundament van het dragen van de Boodschap van Islam naar de rest van de mensheid was dus ferm gelegd.
Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland