Het Vestigen van de Islamitische Staat

Uiteindelijk arriveerde de Boodschapper van Allah (saw) in Medina en werd begroet door een groot aantal van zijn volk: moslims, polytheïsten en joden. Zij waren allen gretig om van zijn geweldige aanwezigheid te getuigen en snel werd hij omringd door de moslims die allen enthousiast waren om hem te dienen en hem gastvrijheid en comfort te schenken. Zij waren klaar om hun levens op te offeren voor de da'wah.

Iedereen wilde dat de Boodschapper van Allah (saw) bij hem zou verblijven, maar hij (saw) liet de teugels van zijn kameel totdat het knielde bij een opslagplaats van Sahl en Soehayl, zonen van ‘Amr. De Boodschapper van Allah (saw) kocht het vervolgens en bouwde een moskee en zijn huizen eromheen. Het bouwen van de moskee en de huizen, die heel bescheiden en goedkoop waren om te bouwen, bleek een makkelijke taak. De moskee bestond uit een groot plein met muren bestaand uit baksteen. Eén deel van het plafond werd bedekt met palmboomtakken en het overige bleef onbedekt. Een deel van de Moskee diende als schuilplaats voor de armen die geen huis hadden. De Moskee werd nooit verlicht, behalve tijdens het ‘Isja gebed toen fakkels van hooi werden gebruikt om het te verlichten.

De huizen van de Boodschapper van Allah (saw) waren net zo simpel en bescheiden als de Moskee zelf, behalve dat ze meer verlicht waren. Allah’s Boodschapper (saw) verbleef bij Abi Ayoeb Khalid ibn Zayd al Ansari, terwijl de Moskee en de huizen werden gebouwd en hij trok er in zodra deze klaar waren. Hij (saw) dacht over het nieuwe leven dat hij had gezocht, de weg die de da'wah bewoog van het ene stadium naar de ander, van het stadium van cultivering naar het stadium van interactie met de niet-islamitische samenleving naar de eventuele implementatie van de regels van Islam op de mensen. Hij (saw) dacht na over het nieuwe tijdperk dat hem nam van de oproep tot Islam en het verdragen van agressie, naar het stadium van heerschappij, autoriteit en de macht die nu in staat was om te beschermen, te verdedigen en de Boodschap van Islam te verspreiden. De Boodschapper van Allah (saw) beval het bouwen van de Moskee vanaf de eerste dag en het werd gebruikt voor salaat (gebed), bijeenkomsten, overleg en als een plek waar hij (saw) zorgde voor de belangen van mensen en van waar hij (saw) oordeelde tussen hen. Hij (saw) wees Aboe Bakr en ‘Oemar aan als zijn twee assistenten, zeggende: ”Mijn twee assistenten op aarde zijn Aboe Bakr en ‘Oemar”.

De moslims verzamelden zich rond de Boodschapper van Allah (saw). Ze zouden hem constant benaderen voor leiding en advies in alle kwesties. Hij (saw) verrichte dus de taak van het staatshoofd, de rechter en de commandant van het leger. Daarom, zorgde hij (saw) voor al de zaken van de moslims, ordende hun discussies en wees leiders aan voor de legerdivisies van de staat, waarna hij hen uiteindelijk naar buiten Medina stuurde voor militaire campagnes en missies.

Allah’s Boodschapper (saw) fundeerde de Islamitische Staat vanaf de eerste dag dat hij in Medina aankwam en begon haar te structureren door een samenleving te vormen op een solide fundering, door zowel het verzamelen van gepaste krachten om in staat te zijn de staat te beschermen, als de Boodschap te verspreiden. Met dit bereikt te hebben, kon hij (saw) beginnen om de materiële obstakels die in de weg stonden van de verspreiding van Islam, te verwijderen.

Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland