De Eerste Eed van al ‘Aqabah

In het jaar daarna namen twaalf mensen uit Medina deel aan de hadj en hadden ze de Boodschapper van Allah (saw) ontmoet bij al ‘Aqabah waar zij hem de eerste eed van al ‘Aqabah gaven. Ze zwoeren dat zij niemand anders zouden aanbidden naast Allah en dat zij niet zouden stelen, noch overspel zouden plegen of doen aan ontucht, noch hun nageslacht zouden doden en zij zwoeren hun buren niet te lasteren en de Boodschapper van Allah (saw) niet ongehoorzaam te zijn. Als ze deze eed zouden nakomen, zou djannah voor hen zijn, maar als ze ook maar één van deze zondes zouden begaan, dan was het aan Allah (swt) om hen te straffen of te vergeven zoals Hij (swt) wil. Toen zij de eed hadden afgelegd en het seizoen van hadj voorbij was, gingen ze terug naar Medina.

Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland