Het Structureren van de Sahabah

Aan het begin van zijn missie nodigde de Boodschapper van Allah (saw) de mensen uit tot Islam, van wie hij dacht dat ze er klaar voor waren om het te accepteren. Ongeacht hun leeftijd, positie, ras of afkomst. Hij (saw) selecteerde nooit mensen, maar nodigde de mensen uit zonder te discrimineren en vervolgens nam hij hun bereidheid waar om Islam te accepteren.

Hij (saw) was gretig om deze nieuwe moslims te onderwijzen en hun kennis van de dien te perfectioneren en om hen de Koran te leren. Hij (saw) vormde een groep van metgezellen en zij droegen de da'wah op hun beurt. Hun aantal groeide tot meer veertig mannen en vrouwen, afkomstig van allerlei levenswegen. De meeste waren jonge mannen en onder hen bevonden zich zowel zwakken als sterken en armen als rijken .

Deze groep moslims die geloofden in Allah’s Boodschapper (saw) en de da'wah droegen waren:

 1. ‘Ali ibn Abi Talib (8 jaar oud)
 2. Zoebayr ibn al ‘Awwam (8 jaar oud)
 3. Talhah ibn ‘Oebaydoellah (11 jaar oud)
 4. Al Arqam ibn Abi al Arqam (11 jaar oud)
 5. ‘Abdoellah ibn Mas’oed (14 jaar oud)
 6. Sa’id ibn Zayd (onder de twintig)
 7. Sa’d ibn Abi Waqqas (17 jaar oud)
 8. Sa’oed ibn Rabi’ah (17 jaar oud)
 9. Dja’far ibn Abi Talib (18 jaar oud)
 10. Soehayb ar Roemi (onder de twintig)
 11. Zayd ibn Harithah (ongeveer twintig)
 12. ‘Oethman ibn Áffan (ongeveer twintig)
 13. Toelayb ibn ‘Oemayr (ongeveer twintig)
 14. Khabbab ibn al Arrat (ongeveer twintig)
 15. ‘Amir ibin Foehayrah (23 jaar oud)
 16. Moes’ab ibn ‘Oemayr (24 jaar oud)
 17. Al Miqdad ibn al Aswad (24 jaar oud)
 18. ‘Abdoellah ibn Djahsh (25 jaar oud)
 19. ‘Oemar ibn al Khattab (26 jaar oud)
 20. Aboe Oebaydah ibn al Jarrah (27 jaar oud)
 21. ‘Oetbah ibn Ghazwan (27 jaar oud)
 22. Aboe Hoedhayfah ibn ‘Oetbah (30 jaar oud)
 23. Bilal ibn Rabah (30 jaar oud)
 24. ‘Ayyash ibn Rabi’ah (30 jaar oud)
 25. ‘Amir ibn Rabi’ah (30 jaar oud)
 26. Na’im ibn ‘Abdoellah (30 jaar oud)
 27. ‘Oethman (30 jaar oud), en
 28. ‘Abdoellah (17 jaar oud), en
 29. Qoedamah (19 jaar oud), en
 30. As Saib (ongeveer twintig, alle vier zijn zonen van Maz’oen ibn Habib)
 31. Aboe Salamah ‘Abdoellah ibn ‘Abd al Asad al Makhzoemi (ongeveer dertig)
 32. ‘Abd ar Rahman ibn ‘Aoef (ongeveer dertig)
 33. ‘Ammar ibn Yasir (tussen de 30 en 40)
 34. Aboe Bakr as Siddiq (37 jaar oud)
 35. Hamzah ibn ‘Abd al Moettalib (42 jaar oud)
 36. ‘Oebaydah ibn al Harith (50 jaar oud)

Een aantal vrouwen accepteerden ook Islam.

Na drie jaren was de Boodschapper van Allah (saw) opgelucht en gerustgesteld toen deze Sahabah volwassener werden en hun harten en gedachtes gevuld werden met niets anders dan Islamitische concepten, geaard in de Islamitische cultuur. Hij (saw) werd er zeker van dat zij beschikten over een diep begrip van Islam en dat hun persoonlijkheden grote hoogtes bereikten in het geloof in Allah (swt). Alleen dan waren zijn zorgen gekalmeerd want zijn groep van moslims werd sterk en kundig genoeg om de maatschappij te confronteren. Dus hij (saw) kwam naar buiten en leidde zijn groep om de Qoeraisj te confronteren toen Allah (swt) hem daartoe had bevolen.

Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland