Het Startpunt

Toen de Boodschapper van Allah (saw) werd gezonden, nodigde hij als eerst zijn vrouw Khadidja uit en zij geloofde in hem. Hij (saw) nodigde toen zijn neef ‘Ali uit en hij geloofde in hem. Hij nodigde vervolgens zijn slaaf Zayd uit en hij geloofde in hem. Toen nodigde hij zijn vriend Aboe Bakr uit, die eveneens in hem geloofde. Hij ging door met het uitnodigen van de mensen tot Islam en sommigen geloofden in hem en anderen wezen het af.

Toen Aboe Bakr Islam omarmde, droeg hij zijn geloof uit naar de mensen die hij vertrouwde en riep op tot Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw). Aboe Bakr genoot van een hoog aanzien onder zijn mensen, zij waardeerden zijn gezelschap en raadpleegde hem in vele kwesties. Hij gebruikte zijn invloed om ‘Oethman ibn Affan samen met Zoebayr ibn al ‘Awwam, ‘Abd ar Rahman ibn ‘Auf, Sa’d ibn Abi Waqqas en Talhah ibn ‘Oebaydoellah, te overtuigen om Islam te omarmen. Hij bracht ze naar de Boodschapper van Allah (saw), waar zij allen hun geloof bevestigden en het gebed verrichtten. Toen omarmde ‘Amir ibn al Djarrah (beter bekend als Aboe Oebaydah) Islam, en zo ook ‘Abdoellah ibn ‘Abd al Asad (beter bekend als Aboe Salamah), al Arqam ibn Abi al Arqam, ‘Oethman ibn Maz’oen en anderen. Een kleine groep mensen omarmden hierdoor Islam, totdat ze verdwerd tot een onderwerp van discussie onder de mensen van Qoeraisj.

In het begin bezocht de Boodschapper van Allah (saw) de mensen in hun huizen, hen vertellend dat Allah (swt) hem heeft opgedragen om Hem te aanbidden en Hem geen deelgenoten toe te kennen. Hij (saw) nodigde de mensen openlijk uit in Mekka, zich houdend aan het bevel van Allah (swt):

)يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ (

“O, jij ommantelde, sta op en waarschuw!”(VBK soerah al Moedathir 74, vers 1-2)

Hierna contacteerde de Boodschapper van Allah (saw) mensen in het geheem om hen Islam te leren en hen te verzamelen op de basis van de dien.

De Sahabah (metgezellen) waren gewoon hun gebeden te verrichtten in de heuvels in de buitengebieden van Mekka, uit het zicht van de Qoeraisj. Wanneer er iemand Islam had omarmd, stuurde de Boodschapper van Allah (saw) iemand die reeds eerder de Islam had omarmd, om hem of haar uit de Koran te onderwijzen. Hij (saw) zond Khabbab ibn al Arrat naar Fatima bint al Khattab en haar man Sa’ied, om hen de Koran te leren. ‘Oemar ibn al Khattab verraste hen eens toen zij aan het studeren waren en hij omarmde Islam ter plekke. De Boodschapper van Allah (saw) realiseerde zich echter dat dit niet genoeg was, dus zette hij het huis van al Arqam ibn Abi al Arqam tot het centrum van zijn oproep, een plek van waar hij de moslims de Koran leerde en hun kennis van Islam perfectioneerde, hen aanmoedigend om de Koran te reciteren en te begrijpen. Wanneer iemand de Islam omarmd had, zou de Boodschapper van Allah (saw) hem ontmoeten in het huis van al Arqam. Drie jaar lang onderwees hij deze groep moslims, hen leidend in het gebed, het tahaddjoed gebed verrichtend in de nacht, hun zielen motiverend, hun geloof versterkend middels gebed en recitatie, hen helpend hun manier van denken, reflectie op de verzen van de Koran en de schepping van Allah (swt), te verbeteren. Hij (saw) leerde hen hoe zij alle moeilijkheden konden verdragen doormiddel van onderwerping aan Allah (swt).

De Boodschapper van Allah (saw) verbleef met zijn partij van moslims in het huis van al Arqam, totdat Allah (swt) het vers openbaarde,

)فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ(

“Verkondigt daarom wat jou is bevolen en keer je af van de Moesjrikien” (VBK soerah al Hidjr 15, vers 94)

Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland